Rörinspektion
Vi filmar alla typer av avloppsrör, stammar, trummor och liknande. Vi filmar allt du inte kommer åt att se med blotta ögat.

Wickbers Entreprenad AB

Professionell rörinspektion med avancerad kamerateknik

Vi utför rörinspektion med avancerad kamerautrustning i allt från villor och hyreshus till stora stam- och avloppsnät.
Vi inspekterar redan befintliga och nya ledningar samt ventilationskanaler där det inte går att se med blotta ögat.
Vi använder oss av olika kameror beroende på uppdrag. Kamerautrustningen når 300 meter vilket gör att vi kan inspektera alla typer av ledningar och stammar.

Ring oss

076-772 05 60

Förebygg problem med filmning av ditt avlopp

Vid en rörinspektion ser vi över den allmänna konditionen på ledningarna samt att vi mäter bla riktningsavvikelser (rörens lutning) samt deformationsmätning.

När man anlagt ett nytt avloppsnät är det viktigt att ledningarna inte har några svackor eller liknande där ett potentiellt problem skulle kunna uppstå. Det är därför viktigt att man genomför en noggrann rörinspektion innan det tas i drift.

Vi dokumenterar alltid våra rörinspektioner och du som kund får ett underlag att använda för eventuella reparationer eller liknande.

Vi har flera olika varianter av kameror som vi använder oss av beroende på vilken typ av ledning som skall inspekteras.
Små smidiga kameror som manuellt förs ner i avloppsledningarna till radiostyrda varianter som styrs från vår buss.
Vi filmar alla typer av ledningar, från köksavlopp till stora trummor.

Våra kunder är privatpersoner, kommuner, fastighetsägare, förvaltningar, bostadsrättsföreningar och liknande.

Wickbers Entreprenad AB

Få koll på dina avloppsrör & stammar med kamerainspektion

Vet med dig att du har gamla avloppsrör och stammar i din fastighet? Har du återkommande problem eller har du plötsligt fått problem? Då kan det vara en god idé att genomföra en kamerainspektion för att identifiera eventuella fel på befintligt ledningsnät. När felet identifierats lägger vi upp en plan för hur vi tillsammans löser problemet.
Det kanske behövs en slamsugning för att lösa det tillfälliga problemet och långsiktigt kanske du behöver se över rör och stammar i fastigheten. Eventuellt behöver kanske rören bytas ut eller så genomför man en sk relining som skapar ett nytt rör inuti de gamla rören. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för att du skall få ett fungerande och problemfritt avloppssystem.

Kontakta oss för rörinspektion med kamera

Har du frågor om rörinspektion eller vill du boka in en filmning av dina avloppsrör?
Kontakta oss på Wickbers Entreprenad AB i Bollnäs. Vi arbetar i Bollnäs, Söderhamn, Alfta och Edsbyn men åtar oss även större rörinspektioner runt om i hela Norrland. Vi bokar in en tid där vi kommer ut och utför inspektionen samt åtgärdar eventuella akuta problem.
Vi är serviceinriktade, hjälpsamma och har lång erfarenhet i branschen.