Tryckning & spolning av vattenbrunnar

Vi hjälper dig till friskt och rent vatten.
Vi rengör, trycker och spolar vattenbrunnar för ökat flöde och funktion.

Wickbers Entreprenad AB

Har din vattenbrunn sinat?

Har du egen brunn så krävs det en del underhåll för att den skall fungera och ge bra dricksvatten.

Har du fått dåligt vatten eller har vattnet i brunnen sinat? Då är det en bra ide att kontakta oss så kommer vi ut och gör en bedömning av brunnen samt åtgärdar problemet.

Vi trycker, rengör och spolar både grävda och bergborrade vatten och energibrunnar.

Ring oss

076-772 05 60

Så går en tryckning av en vattenbrunn till

Tryckning av en vattenbrunn görs när vattentillrinningen i brunnen inte är tillräcklig.
Man för ner en tryckmanschett i borrhålet och sedan spolar man med högt tryck för att rensa och vidga sprickorna i berget och på så vis förbättra tillflödet i brunnen. En regelbunden användning av vattenbrunnen minskar risken för att brunnen sinar.
Läs mer nedan om spolning av borrad- respektive grävd vattenbrunn.

Spolning av borrad brunn

Vid rengöring av borrade brunnar och borrhål tar vi bort vattenpumpen eller ejektorn innan rengöringen påbörjas. Sediment och smuts spolas bort och sugs upp innan pump och ejektor monteras tillbaka och brunnen kan börja användas.

Wickbers Entreprenad AB

Spolning av grävd brunn

Vid rengöring av grävda brunnar så suger vi först bort vatten och bottenslam som finns i brunnen samt rengör både brunnsväggarna och botten. Vi spolar med en speciell slang för att inte kontaminera vattnet med oönskade bakterier. När brunnen är rengjord och klar så fyller vi brunnen med vatten igen och du kan använda brunnen som vanligt igen. Vi rekommenderar att man utför en spolning regelbundet för att upprätthålla en god funktion och bra vattenkvalité. Hur ofta din brunn behöver spolas beror på flera faktorer som till exempel placering, ålder osv. Enligt bland annat Livsmedelverkets rekommendationer så bör brunnar spolas vart 4:e till vart 7:e år. Vi kan på plats ge råd och tips på hur din brunn bör skötas för optimal funktion.

Kontakta oss för tryckning & spolning av er vattenbrunn

Har du problem med vattenbrunnen och behöver hjälp?
Kontakta oss på Wickbers Entreprenad AB. Vi bokar in en tid där vi kommer ut och inspekterar er vattenbrunn samt åtgärdar problemet.
Vi på Wickbers Entreprenad AB är serviceinriktade, hjälpsamma och har lång erfarenhet i branschen.
Vi är verksam i Bollnäs, Söderhamn, Alfta och Edsbyn 
men åtar oss även arbeten runt om i övriga Hälsingland och Härjedalen.
Vi har jour dygnet runt, året om.